Agri

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-8

Fredningsnr.
231612

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Tingl.: 14/10 1878, købt. Afmærkn.: MS 1913, løjtnant Lassen. Smuk runddysse 0,75 - 1,5 x 14 m med 5 bæresten og 2 gangsten. kolossal svær overligger, 15 - 16 tildels væltede randsten. Kammeret tildels jord- fyldt. Bevokset med græs, skarntyde m.m. i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en rund Jordhöi, 5' höi, 50' i Tværmaal, omgiven af 7 staaende og 9 omstyrtede Randsten, findes et sexkantet Gravkammer med Dæksten. Höien naaer omtrent til Overkanten af Kammerets 5 Sidesten; indvendig ligger Jordfylden til 2½' under Dækstenen; Graven er altsaa ikke undersögt. Kammeret er aabent mod Sydöst; udfor Indgangen sees 2 Gangsten. Dækstenens överste Punkt er 4' over Höiens Overflade. Dyssen er saaledes i det Hele velbevaret og gjör et smukt og anseeligt Indtryk. Pl. 12a,b. [[Fredlyst 1878]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs.

1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1944 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jfr. jour 494/44

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk Runddysse, 3/4 - 1½ x 14 m med 5 Bæresten og 2 Gangsten. Kolossal, svær Overligger, 15-16 tildels væltede Randsten. Kammeret tildels jordfyldt. Bevokset med Græs, Skarntyder m.m. i Ager. [[FM 1878]] [[MS]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 2,5 x 14,0 x 14,0 m. Bevoksning: 1980: Græs.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod NØ. Kæmpestor dæksten. Dækstenen er så lavtliggende, at bærestenene og gangstenene ikke kan tælles. 13 synlige randsten. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.


Billeder

1
2
Herredstegninger
Herredstegninger