Agri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-1

Fredningsnr.
231613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Hulvej, Nyere tid (dateret 1661 - 2014 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/8 1925, gdr. Søren Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1930, Hans Kjær. Runddysse, 1-1,5 x 10-12 m; polygonalt kammer af 6 bæresten, hvoraf 1 væltet; 1 svær dæksten med 9 skålformede fordybninger. Af jordhøjen er ca. 1/4 i S bortskåret af vej. 7 - 8 randsten ses. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sexkantet, stensat Gravkammer med Dæksten, omgiven af en lav Höi af Jord og Sten med Randsten. Höien er gjennemskaaren af Markveien; den er 5' höi og naar til Overkanten af Sidestenene i Kammeret. En eller to af Sidestenene er borttagne, og Kammerets Indre er udgravet 3' dybt. Indgangen er endnu fyldt med haandstore Sten og knust Flint. Pl. 11a. [[Fredlyst 1925.]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs.

1877 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1944 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jfr. jour 494/44

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1-1,5 x 10-12 m, polygonalt Kammer af 6 Bæresten, hvoraf 1 væltet, 1 svær Dæksten med 9 skaalformede Fordybninger. Af Jordhøjen er ca. 1/4 i Syd bortskaaret af Vej. Græsklædt i Ager. [[FM 1925]] [[MS]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Kreaturer har nedtrampet et areal på 1,5 x 1 m. i N-kanten af højen. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn lille høj med god beliggenhed ved flot hulvej. *************************************** Genbesigtigelse 6.5.1987: Af de oprindelig 6 bæresten ses 4 in situ, 1 (i V) udvæltet. Den Ø-ligste bæresten er ikke synlig men ses (inde fra kammeret) at mangle i rækken. Af gangåbningen i NV ses 1 N-lig gangsten. På dækstenen 15-20 skåltegn. Randstenene er alle helt eller næsten dækket af græs. Ingen kreatur- eller turistskader. JGB. Bevoksning: 1980: Græs.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
FM-sten mod øst. 6 randsten kan tælles. Bevokset med krat samt et træ nedenfor højen mod SV, som har skygget græsset på højen væk. Kammer umulig at se pga. krat - kun dækstenen er synlig. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet er græsklædt - velplejet. Fundet som ved beskrivelsen i 1980: 4 bæresten på plads, 1 bæresten væltet og 1 bæresten mangler. Dæksten. FM-sten på siden mod NØ.

Litteraturhenvisninger  (0)