Agrie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-5

Fredningsnr.
231624

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Højrest, 1,5 x 12 m. 3 sidesten af et stenkammer (de 2 opretstående, 1 væltet). I højoverfladen yderligere enkelte større sten. 2 randsten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lavere Skraaning findes Rester af en lille, næsten fuldstændig ødelagt Jættestue. Den runde Høi, oprindelig omtrent 40' i Tværmaal og 5' høi er næsten ganske sløifet. Af Kammeret sees endnu den nordøstlige Ende med 4 Sidesten; Retningen var Nordøst-Sydvest; Bredden omtrent 3'. Ved Siden sees en afsprængt Dæksten. [[ikke-fredningsværdig; frigivet.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
ikke-fredningsværdig; frigivet.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forgravet Højrest, ca. 8 x 12 x 1/4-1 1/2 m, med Rest af Stenkammer, bestaaende af to store Sidesten, opretstaaende, og 1 væltet Sidesten. Desuden ses et Par Randsten og enkelte andre større Sten. (Kan ikke restaureres). Græsklædt i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 1,5 x 12,0 x 8,0 m. I V-siden stendynge (gammel). *************************************** Genbesigtigelse 6.5.1987: 2 bæresten af et polygonalt kammer. Skrivelse af 25. maj 1981 fra 5. kt. (v/ A. Fischer) til ejer (F550-273 & 550-275) synes at tilkendegive, at dyssen har C-højs-status, eller i hvert fald er frigivet til sløjfning. Intet af dette fremgår af blåt kort. Bør absolut ikke sløjfes, ejheller efter udgravning. JGB *************************************** Efteråret 1987: A. Fischer oplyser på forespørgsel, at han intet erindrer om sagen eller om højens påståede C-højslignende status. Der kan intet findes herom i Kulturhist. Kontors arkiver, så der synes at foreligge en misforståelse fra A.F.'s side. JGB Bevoksning: 1980: Græs.

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2125
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2125
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Højrest, 1,5 x 12 m. 3 sidesten af et stenkammer (de 2 opretstående, 1 væltet). I højoverfladen yderligere enkelte større sten. 2 randsten. Græsklædt i ager.

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5808/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5808/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samelsag; omfatter flere Sb. lokaliteter]. N01 5808/84 og FRST F. 53-2125. Sb. 14.05.01; 64, 5, 46, 53 og 56. Fredning af gravhøje. Sb. 14.05.01; 64, 5, 46, 53 og 56. Frednings- og tinglysningsdokumenter (i kopi), modtaget på N01 d. 11/10 1984 og d. 12/2 1985. Vedlagt sagen: Kort med fundsteder afsat. Korrespondance af d. 29/8 1984 og d. 7/2 1985 ml. FRST og RAS.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden stendynge mod vest. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)