Rugdalshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-17

Fredningsnr.
23167

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/12 1918, købt. Afmærkn.: MS 1919, Rosenberg. "Rugdalshøj", anselig, velbevaret, restaureret rundhøj, 5-5,5 x 22-24 m. En del tildels skjulte randsten. Den nederste del af siden mod N og Ø bevokset med tæt krat. 1/4 af højen ligger på matr.nr. 10a af Agri, 3/4 af højen på 14b af Agri. Agri, matr.nr. 14b: "Rugdalshøj", rundhøj i skel til matr.nr. 10a af Agri.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en större Höining ligger en rund Jordhöi med Stenkreds, omtrent 70' i Tværmaal og 14' höi. Med Undtagelsen af nogle ganske smaa Gravninger i Overfladen er Höien fuldstændig bevaret. "Rugdalshöi". [[Fredlyst 1918]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1918 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, velbevaret, restaureret Rundhøj, 5-5½ x 22-24 m. En Del tildels skjulte Randsten. Den nederste Del af Siden mod Nord og Øst bevokset med tæt Krat. - Kaldet "Rugdalshøj". FM 23/12 1918 MS

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj. Helt groet til i krat. Beliggende i græsmark/ager.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)