Bøenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-21

Fredningsnr.
23168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bøenhøj" noget forgravet og aftrådt i kanten, 1-1,5 x 14 x 10 m, væsentlig bestående af håndsten, hvoraf en del ses i overfladen. Græsklædt i ager. NMI: Fredningsværdig på grund af beliggenheden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakketop findes en rund Höi, 35' i Tværmaal, 5' höi; Sten i Jordfylden; rundt Hul i Toppen. Bevoksning: 1980: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bøenhøj", noget forgravet og aftraadt i Kanten, 1-1½ x 14 x 10 m, væsentlig bestaaende af Haandsten, hvoraf en Del ses i Overfladen. Græsklædt i Ager. Fredningsværdig paa Grund af Beliggenheden.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen - uregelmæssig. Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Beliggende i ager/græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)