Poulshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-29

Fredningsnr.
23169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Poulshøj", noget aflang høj, 1 -1,75 x 8 - 12 m. Siderne flydende noget sammen med bakken. I toppen større, i NØ-SV gående sænkning, i kanten af denne 3 større kampesten. Lyng- og græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en Bakke findes en större, rund Höi; udgravet i Midten; mange Sten i Jordfylden; Störrelsen ubestemmelig, da Höien gaaer jævnt over i Lyngbakken. Bevoksning: 1980: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Poulshøj", noget aflang Høj, 1-1 3/4 x 8-12 m. Siderne flyder noget sammen med Bakken. I Toppen større, i NØ-SV gaaende Sænkning, i Kanten af denne 3 større Kampesten. Lyng- og græsklædt i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Gl. tilgroet krater i top (7 x 2 x 0,7 m.). Bevoksning: 1980: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og lidt buske.

Litteraturhenvisninger  (0)