Agri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-37

Fredningsnr.
231712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille rundhøj, 0,5 - 0,75 x 8 m. Sænkning i top. Græs- og lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Banke findes en rund Top, 25' i Tværmaal 3' höi; mange Sten i Jordfylden; rundt Hul i Midten. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Rundhøj, ½ - 1/4 x 8 m. Sænkning i Top. Græs- og lyngklædt i Hede.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 1,0 x 8,0 x 8,0 m. Lille, gammelt, tilgroet krater i top (1,2 x 1,2 x 0,4 m.). Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)