Agri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-40

Fredningsnr.
231730

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 14 m i diameter, 1,0 m høj.
Undersøgelsehistorie  (4)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjellet mellem Lodderne ligger paa höi Bakke en rund Höi, 35' i Tværmaal, 4' höi; væsentlig bygget af mindre Sten; udgravet i Midten.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: forgravet Tomt, Kl. D.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Høj. 1 x 14 m. Meget medtaget og ujævn med en stor sænkning i midten. Beliggende ud til en stejl skrænt mod vest. Syner pga. skrænten meget højere set fra vest. Bevokset med græs, brombær og små træer/buske.

Litteraturhenvisninger  (0)