Juling Høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-49

Fredningsnr.
23177

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, en af "Julings Høje", 1,75 - 2 m x 12 - 13 m. I top og i V-siden større hul, mindre fordybning i S-siden. Bevokset med store graner og lyng, i granplantning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhöi, 40' i Tværmaal, omgiven med Randsten, udgravet i Midten 2-3' dybt. Paa Bakketop. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, en af "Juling Høje", 1 3/4-2 x 12-13 m. I Top og Vestsiden større Hul, mindre Fordybning i Sydsiden. Bevokset med store Graner og Lyng i Granplantning.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen med gammelt krater i toppens N-lige (2 x 2 x 0,5 m.) og SV-lige del (2 x 3 x 1 m.). Mindre, gammel rende i Ø-siden af højen (0,5 x 3 x 0,5 m.). Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med krat og løvtræer.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)