Agri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-43

Fredningsnr.
231719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 7 x 10 m; mod øst noget afskåret af gammel grusgrav. Overfladen noget ujævn. Mod syd noget udflydende. En del større og mindre sten ses i og på højens overflade. Bevokset med (nyplantede) graner i (ung) plantage. (Beskr. 1960).
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en lignende, lav Höi [se sb.nr. 42]. [[Lav, udflydende, ujævn Høj, 1/4-½ x 7-8 m; ]]Kl. D.[[ ]] [[Fredet 1960, jvf. j. 1141/60.]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav, udflydende, ujævn Høj, 1/4 - ½ x 7-8 m; ]]Kl. D[[ Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

1960 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet 1960, jvf. j. 1141/60.

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1 m høj, ca. 7 m bred og ca. 10 m lang; mod øst noget afskåret af gammel grusgrav. Overfladen noget ujævn. Mod syd noget udflydende. Bevokset med nytilplantede graner i ung plantage. J. 1141/60 om fredningen.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1141/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Nu helt tilvokset. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. På højen gamle nåletræer. Intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)