Juling Høje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-47

Fredningsnr.
23175

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, en af "Julings Høje", 1,75 - 2 x 15 - 16 m. I top større flad sænk- ning, mindre sænkning i V-siden. Delvis bevokset med gran og fyr i plantning.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhöi, 40' i Tværmaal, 8' höi, mange Sten i Jordfylden; udgravet i Midten 4' dybt. Paa Bakketop. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, en af "Julings Høje", 1 3/4-2 x 15-16 m. I Top større, flad Sænkning, mindre Sænkning i Vestsiden. Delvis bevokset med Gran og Fyr i Plantning.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 2,0 x 16,0 x 16,0 m. Gammelt krater i top (6 x 6 x 1 m.) med rende ud mod V. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lidt krat samt et birketræ på toppen.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum