Basballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-53

Fredningsnr.
231724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Halvmåneformet rest af høj på terræn med stærkt fald mod N og NØ. Højde fra SV 1,10 m, fra NØ (hvor foden udflydende) ca. 3 m, diameter NØ-SV 17 m. Af højarealet er bevaret lidt under halvdelen, mod SØ, af højmassen en del mindre end halvdelen. Resten bortgravet ved grusgravning. Væggen mod grus- graven skråt afgravet, så der har dannet sig en kam rundt om den bortgrave- de højtop.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
No.[sb] 52-55,57. Fem Høie af samme Art som de i det Foregaaende beskrevne, omgivne af Sæd og derfor ikke besete. De skulle være vel bevarede; nogle af dem synes at være af de i denne Egn større Høie (50-60' i Tværmaal 7-8' høie). [[Lille Højrest, Kl. D.]] Bevoksning: 1987: Græs.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Højrest, Kl.D.

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2125
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2125
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Halvmåneformet rest af høj på terræn med stærkt fald mod N og NØ. Højde fra SV 1,10 m, fra NØ (hvor foden udflydende) ca.3 m, diameter NØ-SV 17 m. Af højarealet er bevaret lidt under halvdelen, mod SØ, af højmassen en del mindre end halvdelen. Resten bortgravet ved grusgravning. Væggen mod grusgraven skråt afgravet, så der har dannet sig en kam rundt om den bortgravede højtop.

1983 Grus-/sandgravning
Journal nr.: F. 53-2125
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5808/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5808/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samelsag; omfatter flere Sb. lokaliteter]. N01 5808/84 og FRST F. 53-2125. Sb. 14.05.01; 64, 5, 46, 53 og 56. Fredning af gravhøje. Sb. 14.05.01; 64, 5, 46, 53 og 56. Frednings- og tinglysningsdokumenter (i kopi), modtaget på N01 d. 11/10 1984 og d. 12/2 1985. Vedlagt sagen: Kort med fundsteder afsat. Korrespondance af d. 29/8 1984 og d. 7/2 1985 ml. FRST og RAS.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 18,0 x 12,0 m. Halvmåneformet højrest udgørende den SØ-lige del af en ved grusgravning iøvrigt bortgravet høj. I toppen en lille, gammel nedgravning Ø for hvilken ses 4 næsten jorddækkede sten på række. Bevoksning: 1987: Græs.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Beliggende på græsmark, hvor der går heste.

Litteraturhenvisninger  (0)