Basballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-55

Fredningsnr.
231710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 2,5 - 3 x 15 - 16 m. Sænkning i top. Tæt tilgroet med tjørn og an- det krat, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] No 52-55 og 57: Fem Höie af samme Art som de i det Foregaaende beskrevne, omgivne af Sæd og derfor ikke besete. De skulle være vel bevarede; nogle af dem synes at være af de i denne Egn större Höie (50-60' i Tværmaal 7-8' höie). Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 2½-3 x 15-16 m. Sænkning i Top. Tæt tilgroet med Tjørn og andet Krat. I Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM fredet Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 2,0 x 13,0 x 11,0 m. Toppen inkl. krater tilgroet med tjørnekrat. Gamle marksten i kanten af buskadset. Flagstang nu væk. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden flagstang. Syner større end angivet. Bevokset med græs og krat.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med brombær, hyld, brændenælder og træer/buske.

Litteraturhenvisninger  (0)