Rishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-56

Fredningsnr.
231714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Rishøj", 2 x 13 m i SV-NØ, 10 m i NV-SØ. Det er fortrinsvis den oprinde- lige højs SØ-lige del, der er bevaret. Siderne afgravet i alle retninger. Mod NV en stor indgravning til højbunden, d.v.s. ned under den i ubetydelig højde bevarede NV-lige del af højen. Hullet er medregnet i diameterangivelsen. I hullet ses 5 store sten, af hvilke de 3 synes at være på plads (dog muligvis ude af oprindelig stilling), de 2 er antagelig flyttet. Stenene er sandsynligvis rest af en grav. Græsklædt og kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (14)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høj Bakkeflade ligger en Rundhøi, omtrent 50' i Tværmaal, 7' høi, noget udgravet i Toppen; i Jordfylden sees mange mindre Sten; en stor Sten rager 3' ud af Høiens Side. [["Rishøj", var i 1946 kun en Højrest, 5-6 x 10-11 m, ca 2 m høj; det bevarede Parti af Højen er kun den sydlige Kant, Resten bortgravet. Ikke-fredningsværdig]] [[frigivet]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1877 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rishøj", var i 1946 kun en Højrest, 5-6 x 10-11 m, ca 2 m høj; det bevarede Parti af Højen er kun den sydlige Kant, Resten bortgravet. Ikke-fredningsværdig [[frigivet]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rishøj", Højrest, 5-6 x 10-12 x 2 m. Det bevarede er kun den sydlige Kant af Højen. Resten helt bortgravet. Beklædt med Græs og Buske i Ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 2,0 x 12,0 x 6,0 m. Højens top belagt med hovedstore sten. I agerskel. 6 m. fra høj højspændingsmast. C-høj. Genbesigtigelse 20.10.1987: Højen ligger på bakkens højdepunkt og er nu 1,5 x 11 m. Den har afgravede, ret stejle sider og nedgravning i top og NV-side. MB Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1983 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2125
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
"Rishøj", 2 x 13 m i SV-NØ, 10 m i NV-SØ. Det er fortrinsvis den oprindelige højs SØ-lige del, der er bevaret. Siderne afgravet i alle retninger. Mod NV en stor indgravning til højbunden, d.v.s. ned under den i ubetydelig højde bevarede NV- lige del af højen. Hullet er medregnet i diameterangivelsen. I hullet ses 5 store sten, af hvilke de 3 synes at være på plads (dog muligvis ude af oprindelig stilling), de 2 er antagelig flyttet. Stenene er sandsynligvis rest af en grav. Græsklædt og kratbevokset, i ager.

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2125
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2317:14, Status: B.

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5808/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5808/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samelsag; omfatter flere Sb. lokaliteter]. N01 5808/84 og FRST F. 53-2125. Sb. 14.05.01; 64, 5, 46, 53 og 56. Fredning af gravhøje. Sb. 14.05.01; 64, 5, 46, 53 og 56. Frednings- og tinglysningsdokumenter (i kopi), modtaget på N01 d. 11/10 1984 og d. 12/2 1985. Vedlagt sagen: Kort med fundsteder afsat. Korrespondance af d. 29/8 1984 og d. 7/2 1985 ml. FRST og RAS.

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-3505
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. "Rishøj". 6 x 12 m stor og 2 m høj. Nedgravning i top og NV. Højsiderne stejle og afgravede. På bakketop i ager.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-3505
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog kun 3 store sten mod NV samt en del små tilgroede sten. Ingen sten i top. Intet skel og ingen el-mast. Bevokset med krat.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)