Grøftebjerghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-57

Fredningsnr.
23172

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/9 1925, gdr. Niels Dam. Diplom.. Rundhøj, "Grøftebjerghøj", 2 - 2,5 x 20 m. I toppen større, firkantet hul, hvorfra dybe, smalle zig-zag-løbegrave mod n og Ø. Iøvrigt fuldstændigt dæk- ket af tjørnekrat. NMI: Beskadigelsen skyldes nogle drenge; højen må restaureres, og tjørne- krattet ryddes.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] No 52-55 og 57: Fem Höie af samme Art som de i det Foregaaende beskrevne, omgivne af Sæd og derfor ikke besete. De skulle være vel bevarede; nogle af dem synes at være af de i denne Egn större Höie (50-60' i Tværmaal 7-8' höie). [[Fredlyst 1925.]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, "Grøftebjerghøj", 2-2½ x 20 m. I Toppen større, firkantet Hul, hvorfra dybe, smalle Zig-Zag-Løbegrave mod Nord og Øst. Iøvrigt fuldstændig dækket af tæt Tjørnekrat. (Beskadigelsen skyldes nogle Drenge; Højen maa restaureres og Tjørnekrattet ryddes). [[FM 1925]] [[ingen MS]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen - dækket af slåenkrat. Højspændingsluftledning ca. 20 m. fra højen. *************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Dispensation til el-kabel: ÅF53-5209. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Løbegangene er ikke restaureret. Meget stejl skrænt mod nord. Højen er fuldstændig groet til i træer og krat. Intet græsdække. Fotos ikke muligt pga. bevoksning. Beliggende i skel.

Litteraturhenvisninger  (0)