Grønfeld
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-72

Fredningsnr.
231718

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Lille højknold, 9 x 7 m, ca, 1,5 m høj, i midten ses flere større sten. Mange sanksten. Bevokset med tjørn.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Mark sees i Midten af en stærkt udjævnet, lav Höi, som bestaaer af Jord og knust Flint, nogle 4-5' store Sten, halvt dækkede af Jord. Disse Sten maa höre til en endu ikke forstyrret större Kiste (Stenalder). [[Fredet]] [[ikke beset 1946]] [[besigtiget ved Th. Mathiassen April 1948.]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 418/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 418/34. Sb. 14.05.01-72. Paa Gaardejer Knud Sørensens Ejendom, Matr. No 20a af Grønfeldt, Agri Sogn, ligger en lille Høj paa Toppen af en Højning i Terrænet, ca, 50 m. SØ for Sogneskellet mellem Agri og Egens. Højen har et Tværmaal af 7-8 m. i N-S og 9-10 m. i Ø-V., dens Højde er ca 1,25 m. Højen er tilført mange Læs Samlesten, fra den omliggende Mark, og desuden bevokset med ungt Tjørnekrat, men det syntes som der, ved dens Fod i SØ, endnu var bevaret 3-4 Sten af den oprindelige Fodkrands. I Højtoppen laa 5-6 større Sten, samt én med Profiler, som maa være fremkommet ved, at den har været anvendt som Slibesten. Fr. Just og Ejeren mente, at de i deres Drengeaar kunde gaa ind i et Kammer, hvor de bl.a. "stegte" Kartofler. Muligt dækker de i Højtoppen store Sten over et Gravrum. Ejeren lovede at skaane alle større Sten, hvis han lod de indsamlede Sten slaa til Skærver, samt at meddele Købmand Fr. Just om Tidspunktet for dette Arbejdes forekomst. Han saa med Velvillie paa Bevaringen af Danmarks Oldtidsmindesmærker, hvorfor han sikkert vil være villig til en Fredning, hvis bemeldte Høj skulle gemme en Oldtidsgrav. København d. 7/4 34 Jul. S. Raklev [Skitsetegning].

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1948 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
ikke beset 1946 besigtiget ved Th. Mathiassen April 1948. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1948 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Højknold, 9 x 7 m, 1½ m høj, i Midten ses flere større Sten. Mange Sankesten. Bevokset med Tjørn.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen - inkl. tjørn. Hele højen dækket med marksten inden krat og træer voksede op. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt tilgroet. Nærmere beskrivelse umulig.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)