Basballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-64

Fredningsnr.
231725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,30 (fra SV) - 2,40 (fra NØ) x 15,50 (NØ-SV) - 12 m (SØ-NV). NV-side noget afgravet, stejl, højen i øvrigt velformet. Sænkning i top, diameter 3,50 m, 0,45 m dyb. Inden for sænkningen 2 stærkt afkløvede (spræng- te) sten, jordfri størrelse (med højden nævnt sidst) er henholdsvis 130 x 115 x 100 cm og 125 x 60 x 50 cm. Af sidstnævnte sten er antageligt største- delen jorddækket. I randen af sænkningen mod ØNØ ligeledes 2 sten. Den ene intakt, bautastenlignende 110 x 90 x 120 cm hældende mod VSV (mod sænknin- gens midte), den anden stærkt afkløvet 75 x 50 x 85 cm, hældende mod VNV.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lavere Skraaning ligger et næsten fuldstændig sløjfet Mindesmærke fra Stenalderen. Midt i Resten af den lave Jord- og Sten-Høi findes Fragmenter af Gravens Sten og maaske en endnu ikke udgravet Del af Kistens Indre. Bevoksning: 1987: Græs.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5808/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2125
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1,30 (fra SV) - 2,40 (fra NØ) x 15,50 (NØ-SV) - 12 m (SØ- NV). NV-side noget afgravet, stejl, højen i øvrigt velformet. Sænkning i top, diameter 3,50 m, 0,45 m dyb. Inden for sænkningen 2 stærkt afkløvede (sprængte) sten, jordfri størrelse (med højden nævnt sidst) er henholdsvis 130 x 115 x 100 cm og 125 x 60 x 50 cm. Af sidstnævnte sten er antageligt størstedelen jorddækket. I randen af sænkningen mod ØNØ ligeledes 2 sten. Den ene intakt, bautastenlignende, 110 x 90 x 120 cm hældende mod VSV (mod sænkningens midte), den anden stærkt afkløvet, 75 x 50 x 85 cm, hældende mod VNV.

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2125
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5808/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samelsag; omfatter flere Sb. lokaliteter]. N01 5808/84 og FRST F. 53-2125. Sb. 14.05.01; 64, 5, 46, 53 og 56. Fredning af gravhøje. Sb. 14.05.01; 64, 5, 46, 53 og 56. Frednings- og tinglysningsdokumenter (i kopi), modtaget på N01 d. 11/10 1984 og d. 12/2 1985. Vedlagt sagen: Kort med fundsteder afsat. Korrespondance af d. 29/8 1984 og d. 7/2 1985 ml. FRST og RAS.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet. Bevoksning: 1987: Græs.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lidt krat mod nord og øst og lidt trævækst mod øst og syd. Beliggende på grænsen mellem skov og ager.

Litteraturhenvisninger  (0)