Grønfeld
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140501-96

Fredningsnr.
231720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
To store, vinkelstillede bæresten, ant. til en dysse; en tredje ligger væl- tet. I krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1142/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To store, vinkelstillede bæresten, ant. til en dysse; en trejde ligger væltet. I krat. J. 1142/60 om fredningen.

1960 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grønfeld 5 a. I et lille krat op ad skel står to store, vinkelstillede bæresten, ant. til en dysse; en tredje ligger væltet. - Fredet jvf. j. 1142/60. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tæt bevoksning. *************************************** Genbesigtigelse 7.4.1988: Lav højning, ca. 0,5 m. høj, måske 10-12 m. i diameter, henligger i tæt tornekratbevoksning på et ca. 15 x 15 m. udyrket område, der danner en udposning på et levende hegn. Indenfor nævnte område ses de i fredningsteksten omtalte sten, der formentlig er bæresten i et dyssekammer. Desuden ses mindst 10 jordfaste sten (hvoraf i hvert fald en del meget vel kan være randsten) ragende kun lidt (ca. 0,3 m.) op over jordsmonnet, men det er lidt vanskeligt i den tætte bevoksning at danne sig et overblik over, om stenene står i noget egentligt system. Bør evt. plejes af hensyn til overskuelighed og tolkning. Dog ikke seværdig. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet i træer og buskads. Beliggende i skel op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)