Benteshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140502-8

Fredningsnr.
231716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, noget udflydende, ca. 11-13 x 0,25-0,50 m, flad sænkning ved midten. Lyngklædt i hede, på toppen af bakke med vid udsigt. Kaldet "Benteshøj". Højen fredes med en radius af 100 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakketop findes en lille rund Höi, 20-25' i Tværmaal, 2-3' höi, udgravet i Midten. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, noget udflydende, ca. 11-13 x 1/4-½ m; flad Sænkning i Midten. Lyngklædt i Hede. Paa Toppen af Bakke med vid Udsigt. Kaldet "Benteshøj". Efter Ejerens Ønske fredet med en Radius af 100 m.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forgravet rundhøj. Præges af gammmel, flad sænkning i top, 8 x 5 m., 0,3 m. dyb, med rende til højfoden mod Ø. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget lav og udflydende. I tidligere hede - nu skov. Bevokset med mange gamle nåletræer samt enebær. Flere steder står højen uden græsdække. Dyregrave flere steder i højen.

Litteraturhenvisninger  (0)