Holme
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140502-13

Fredningsnr.
23181

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/6 1926. Gdr. Elis Pedersen. Diplom Smukt, fritstående dyssekammer, 4 sten i kammeret, hvoraf de 3 bærer den store dæksten; kun 1 gangsten ses. Selve kammeret ca. 1,30 x 1,15 m. NMI: .... med 0,5 m jord omkring dyssen indbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakkeskraaning ligger en lille uregelmæssig Dysse. Den noget afsprængte Overligger hviler paa 3 Sten, der omslutte en firkantet Plads; denne begrændses paa den fjerde Side, mod Øst, af en Sten af samme Höide som de 3 Bæresten, men staaende noget fra dem. Mod Sydöst findes en 2' lavere Sten, der öiensynlig skulde danne et [en] Slags Gang. Dyssen var tidligere omgiven af en lav Höi, som nu er slöifet; Gravens Indre er tomt; Dybden under Dækstenen er 2½'; Dækstenens Overflade ligger 5½' over den omgivende Jordflade. Pl. 9b Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1926 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smukt, fritstaaende Dyssekammer, 4 Sten i Kammeret, hvoraf de 3 bærer den store Dæksten; kun 1 Gangsten ses. Selve Kammeret er 130 x 115 cm med 0,5 m Jord omkring Dyssen indbefattet i Fredningen. FM 1926 ingen MS.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM 1926. Bevoksning: 1980: Græs

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 2,0 x 5,0 x 5,0 m. Rundt på høj og i kammer er smidt marksten. ********************************************** Genbesigtigelse 1.11.1981: Sten på høj taget med frontskovl på ....... Spor i højfod mod SØ. Mod NV og NØ er etableret 2 kunstige rævegange i højfod. Der ligger enkelte håndstore sten SØ for kammer + stenene i kammeret er ...... Rævegange ...... ........ månedens udgang! HRK ********************************************** Genbesigtigelse 23.4.1987: Begge rørmundinger af den kunstige rævegrav ses endnu, men med forsæt tilstoppet med jord og sten, og således i en vis forstand "retableret". Skal der ske yderligere retablering/ påtale ? - Samråd med MB: "Nej!" JGB Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gangsten ikke synlig, evt. tilgroet. Rævegrav mod vest. Bevokset med brændenælder, krat og forskellige blomster.

Litteraturhenvisninger  (0)