Karlsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140502-35

Fredningsnr.
241830

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj på "Karlsbjerget", noget forgravet, men eftergroet, 11-12 x 0,5-1 m. Væsentlig bygget af håndsten; flere randsten ses, særlig i S og SV. Græsklædt i permanent græs. NMI.: Bør fredes særligt grundet beliggenheden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt Øst for foregaaende findes en Rundhöi, 40' Tværmaal, 3-4' höi. Spor af större Gravninger over hele Overfladen; mange Sten i Jordfylden; enkelte större Randsten. Bevoksning: 1980: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj paa "Karlsbjerget", noget forgravet, men eftergroet, 11-12 x ½-1 m. Væsentlig bygget af Haandsten; flere Randsten ses, særlig i S. og SV. Græsklædt i permanent Græs. (Bør fredes særligt grundet Beliggenheden).

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,0 x 12,0 x 12,0 m. Som beskrivelsen, men bør karakteriseres som uregelmæssig, meget forgravet eller kreaturnedtrampet; af ældre dato. Hus indenfor 100 m. (angivet på 4 cm.-kort). Mellem 2418:30 og :31 større dynge flintskærver. Tilsyneladende brugt til at opfylde huller med. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Beliggende på græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)