Boeslum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140502-46

Fredningsnr.
241834

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj på bakketop, ca. 11-13 x 1,5-2 m. I top større hul og gen- nemgravning mod V. Tæt bevokset med fyrrekrat.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en meget höi Top findes en rund Höi af omtrent samme Störrelse som [sb.] No 47. Da denne Höinings Fod gaar umærkelig over i den store Banke, og da Randstene eller Sten i Jordfylden ikke ere synlige, kan den kun med Tvivl anföres som Gravhöi. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Meget forgravet. Gl. hul i top, 5 x 11 m. i diam. og 1,5 m. dybt. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen har idag en aflang form og måler 13 m. i retningen nord-syd og 16 m. i retningen øst-vest. Stor sænkning i øst-vest på tværs af højen. Bevokset med mange træer bl.a. birk og fyr.


Billeder

Oversigtsfoto