Andkjærs Høi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140502-47

Fredningsnr.
241835

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, ret anselig, med vid udsigt, 20-22 x 3-3,5 m. I top og ned ad siden mod V, lav sænkning. Lyng- og græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en höi Banke findes en rund Höining, 60-70' i Tværmaal 12' höi. Denne Höi er ved Foden bestemtere adskilt fra Bakken, hvorpaa den ligger [end sb.nr. 46], og maatte snarere betragtes som en Gravhöi. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flad top. Bevokset med græs, gyvler og forskellige løvtræer bl.a. mirabelle.