Boeslum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140502-51

Fredningsnr.
241837

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse orienteret i N-S, ca. 28 x 13 m, 1,25 m høj. I et hul nær S-enden rester af et kammer, i form af 2 store stenblokke, 1 større randsten i S, 6 randsten ses i V-siden. Selve højen væsentlig opført af håndsten. Højens vestlige halvdel beplantet med små fyr, iøvrigt lyngklædt i permanent græs. NMI.: Højens vestlige halvdel beplantet med små fyr, men ejeren har lovet at sløjfe beplantningen.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Höi, 80' lang, med Længderetning Nord-Syd; mellem Randstenene maaler 40 Fod; men Jordhöien strækker sig til begge Sider, omtrent 15' udenfor Randstenene; Höiden er omtrent 6' paa Midten, jævnt aftagende mod begge Ender. Ved Afgravning ere alle Randstenene i den ene Længdeside blevne blottede: 6 Stykker, staaende langt fra hverandre. Mod Syd er der 20' fra Höiens Ende gravet et Hul, i hvilket sees 2 Sten. Rester af en forstyrret Kiste. Langdyssen ligger paa lav Skraaning tæt ved Stranden. [Sb.] No 51-54 se Pl. 3b Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, orienteret i N-S, ca. 28 x 13 m, 1½ m høj. I et Hul nær Sydenden Rester af et Kammer i Form af 2 store Stenblokke, 1 større Randsten i S, 6 Randsten ses i Vestsiden. Selve Højen væsentlig opført af Haandsten. Højens vestlige Halvdel beplantet med smaa Fyr, men Ejeren har lovet at sløjfe Beplantningen. Iøvrigt lyngklædt i permanent Græs.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Skur - i praksis sommerhus - 15 m. S for højen (næppe byggetilladelse). Angivet på 4 cm.-kort. ********************************************** Genbesigtigelse 4.5.1987: Ejer af det nævnte, træbyggede sommerhus bør pålægges at søge lovliggørende dispensation. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Syner idag dog temmelig rund fremfor aflang. Randsten mod vest ikke genfundet. Bevokset med gamle fyrretræer på vestsiden samt lidt krat. Lidt nedfaldne grene på højen. Beliggende i udyrket areal mellem hytter tæt ved stranden.