Boeslum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140502-52

Fredningsnr.
241838

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Langhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, i Ø-V, ca. 20 x 13-14 m, 1,5-1,75 m høj. I top og mod S større gravning, hvori mange håndsten. Græsklædt i permanent græs.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Noget længere fra Kysten ligger en vel bevaret Langhöi, 70' lang, 35' bred, i Midten 5' höi og jævnt affaldende mod begge Ender; Længderetning: Vest.Øst. Ingen Sten ere synlige. [Sb.] No 51-54 se Pl. 3b [[Her er f. Resterne af en ældre Bronzealders Bælteplade, i Ebeltoft Museum]] [[restaureret j.nr. 100/57]] Bevoksning: 1980: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, i Ø-V, ca. 20 x 13-14 m 1½ - 1 3/4 høj. I Top og mod Syd større Gravning, hvori mange Haandsten. Græsklædt i permanent Græs. [[restaureret 1957.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her er f. Resterne af en ældre Bronzealders Bælteplade, i Ebeltoft Museum [[restaureret j.nr. 100/57]] Bevoksning: 1980: Græs.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Genstand givet til museum
Museet for Syddjurs

1946 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
restaureret j.nr. 100/57

1957 Museal restaurering
Journal nr.: 100/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 1,8 x 20,0 x 14,0 m. Uregelmæssig, forgravet høj. *************************************** Genbesigtigelse 1987: Intet påtaleværdigt. JGB Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. De gamle nedgravninger er nu tilgroet. Bevokset med græs og store fyrretræer på nordsiden. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)