Boeslum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140502-60

Fredningsnr.
241836

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille, noget udflydende, men tydelig langhøj, orienteret i Ø-V, ca. 12 x 6 m, 0,25-0,33 m høj, væsentlig bestående af sten, der flere steder ses i overfladen. Græsklædt i permanent græs.
Undersøgelsehistorie  (5)
1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, noget udflydende, men tydelig Langhøj, orienteret i Ø-V, ca. 12 x 6 m, 1/4 - 1/3 m høj, væsentlig bestaaende af Sten, der flere Steder ses i Overfladen. Græsklædt i permanent Græs.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, noget udflydende, men tydelig Langhøj, orienteret i Ø-V., ca 12 x 6 m, 1/4 - 1/3 m høj, væsentlig bestaaende af Sten, der flere Steder ses i Overfladen. Græsklædt i permanent Græs. FM Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Umiddelbart V for højen - nødtørftshuse (lokummer). Ca. 30 m. N for højen skur/sommerhus af ældre dato; med på 4 cm.-kort. ********************************************** Genbesigtigelse 4.5.1987: Umiddelbart V for højen nu 1 lokumsbygning (tørkloset) med vægge i profilplader af (let-?) metal. Lokummet hører til ovennævnte ældre, grundmurede sommerhus ved navn "Fårehytten". Ejeren heraf bør pålægges at fjerne toiletbygningen til større afstand af højen, d.v.s. til umiddelbar nærhed af "Fårehytten". JGB Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog er nødtørftshusene fjernet. Højfoden er vanskelig at se, idet højen er meget udflydende. Bevokset med græs, lidt krat mod vest samt et par store fyrretræer mod vest evt. lige nedenfor højfoden. Beliggende i udyrket areal.

Litteraturhenvisninger  (0)