Kjællinghøiene

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-1

Fredningsnr.
241722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

En af "Kjeldinghøje", en del forgravet rundhøj, 20-23 x 2-2,25 m. I et hul i toppen ses et par større sten. Næsten helt tilgroet med krat, i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kjællinghöiene": Paa höi Bakkeskraaning mod Stranden findes en temmelig stærkt ödelagt Rundhöi, 70-80' i Tværmaal, nu 12' oprindelig 15' höi. Afplöiet og beskadiget ved Gravning om Foden. To store Huller, 6' og 3' dybe, i Overdelen; i det Indre findes en Stendynge. Bevoksning: 1980: Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af "Kjeldinghøje", en Del forgravet Rundhøj, 20-23 x 2-2 1/4 m. I et Hul i Toppen ses et Par større Sten. Næsten helt tilgroet med Krat i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Løvkrat

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Et gl. krater i top (4 x 4 x 1 m.) samt to forholdsvis nye, ej tilgroede i V-lige del af top (1,5 x 2 x 1 m. og 2,5 x 1 x 0,5 m.) - ligner børns huler. Ellers som beskrevet. Bevoksning: 1980: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fuldstændig groet til i krat, træer og buske. Højen kan kun skimtes fra nordsiden. Beliggende i udyrket areal/skov.