Grimmershøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140503-98

Fredningsnr.
24181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
En af "Grimmers høje". Anselig rundhøj, 21-23 x 2-2,25 m, toppen affladet, med flere forsænkninger; nordsiden meget ujævn, ellers velbevaret. Lyng- og græsklædt, i randen af hedestykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] No 98-99: "Grimmershöiene" ere to runde Toppe paa höi Bakkeflade, som snarere kunne antages for Gravhöie end de to foregaaende. [Sb.] No 98 er 55' i Tværmaal, 9' höi. Overdelen er flad, da den överste Top er afskaaren; der optoges her et enkelt Stykke Affald fra Tilhugning af Stenredskaber; Höien synes at bestaa af Bakke-Grus uden Sten i Fylden eller Randsten. [Sb.] No 99, hvis halve Del ligger paa Boeslum Mark, er af lignende Störrelse og Beskaffenhed som foreg. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af "Grimmers Høje". Anselig Rundhøj, 21-23 x 2-2 1/4 m. Toppen affladet med flere Forsænkninger. Nordsiden noget ujævn, ellers velbevaret. Lyng- og græsklædt i Randen af Hedestykke.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Dog stærkt nedslidt sti hen over højen i N/S. Bevoksning: 1980: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs og lyng, lidt krat mod øst og små ege. Desuden et par Nikkende kobjælder. En enkelt rævegrav. Beliggende i grønt område.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lyng, små ege, en birk og brombær. Beliggende i hede/grønt område.

Litteraturhenvisninger  (0)