Hellig Trekongers Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-12

Fredningsnr.
241820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Noget udflydende rundhøj, "Hellig Trekongers høj", på toppen af naturbanke, ca. 11-12 x 1-1,25 m. I top større fordybning. En del håndsten ses i overfladen. Lyng- og græsklædt, med et par fyrre- buske, i kanten af plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hellig Trekongers Höi"m 30-35' i Tværmaal, 4' höi; en gravet Fordybning i Overdelen; paa Toppen af en höi Banke. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Noget udflydende Rundhøj "Hellig Trekongers Høj", paa Toppen af Naturbanke, ca. 11-12 x 1-1 1/4 m. I Top større Fordybning. En Del Haandsten ses i Overfladen. Lyng- og Græsklædt med et Par Fyrrebuske, i Kanten af Plantage.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Mål: 1,5 x 10,0 x 10,0 m. Gammelt, tilgroet krater i top, 3 x 4 m. i diam. og 1 m. dybt. Kunne ved frilægning få en landskabelig værdi. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Et egetræ ved foden mod syd. Iøvrigt bevokset med græs og lidt krat. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i udyrket areal/skovkant.

Litteraturhenvisninger  (0)