Graasten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-9

Fredningsnr.
241724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, opr. rundhøj, nu aflang afpløjet i Ø-V, 14-15 x 10 x 0,50-0,75 m. I SØ en større sænkning. Højen består væsentlig af håndsten, hvoraf en mængde ses i siderne og overfladen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhöi, væsentlig bygget af Haandsten, 45' i Tværmaal, 5' höi; velbevaret med Undtagelse af et större Hul i Overdelen. Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, oprindelig Rundhøj, nu aflang, afpløjet i Ø-V., 14-15 x 10 x ½ - 3/4 m. I SØ. en større Sænkning. Højen bestaar væsentlig af Haandsten, hvoraf en Mængde ses i Siden og Overfladen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen: Uregelmæssig, forgravet høj. Mål: 1,0 x 14,0 x 14,0 m. På toppene umiddelbart mod S og Ø pæne rundhøje af større landskabelig værdi end den fredede. Førstnævnte er tømt af ejerens far, der for få år tilbage hentede sten til et fundament her. Stenen på toppen af den fredede høj er opsat af ejer som dreng (ca. 1930 ?). Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Aflang i retningen øst-vest dvs. afpløjet mod nord og syd. Ingen sten er synlige udover den på toppen. Højen er bevokset med græs og lyng. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)