Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-38

Fredningsnr.
241823

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 2418-23, 24, 13, 12, 11 og 10 Anselig, ret flad rundhøj, 1,75 x 18-20 m. Flere store randsten ses i syd- siden. Lyngklædt og delvis bevokset med gran og fyr, i plantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhöi paa en naturlig Höining, 45' i Tværmaal, 5' höi; meget store Randsten. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, ret flad Rundhøj, 1 3/4 x 18-20 m. Flere store Randsten ses i Sydsiden. Lyngklædt og delvis bevokset med Gran og Fyr i Plantning.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med mange store træer både løv- og nåletræer heraf mindst en knækket. Derudover græs og krat særligt mod syd. Randsten ikke synlige pga. bevoksning. Oversigtsfoto dårligt pga. tæt skov omkring højen.

Litteraturhenvisninger  (0)