Ranes Ladegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-30

Fredningsnr.
25183

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldstedet "Ranes borg" En firsidet, af grave omgivet voldsted, beliggende i strandmarken lige over for øen Hjælm. Den såkaldte Ranebæk udmunder i stranden i umiddelbar nærhed af voldstedet. Midtplateauet er omtrent kvadratisk (45 alen), noget sæn- ket i midten, 6-7 alen højt fra bunden af de omgivende grave. Disse måler i overkanten ca. 30 alen. Hele pladsen indtager et areal af 6,5 skæppe land. Til ovennævnte bestemmelser om fredningen føjes, at ingen plantning må fore- tages mellem voldstedet - stranden - vestre markskel og - Ranebæk, eller mod syd nærmere voldstedet end i en afstand fra voldstedets søndre gravs rand af 12 alen.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ranes Ladegaard" er et fuldstændig bevaret Voldsted umiddelbart ved Stranden. Den regelmæssige firkantede Gaardplads er omgiven af Volde. Den nu tilgroede Grav stod ved en Kanal i Forbindelse med Stranden; fra dette Löb strakte sig 2 nu ligeledes tilgroede Udvidelser mod Nord, der kunne have tjent til Havn. Pl. 8l. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den tinglyste tekst fremgår ikke af Nationalmuseets Gule Lister.

1894 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. ********************************************* Genbesigtigelse 28.4.1987: Intet at bemærke (dog oprykket fortidsmindet i seværdighedsgrad 2, fra HRK's 1). JGB ** Seværdighedsforklaring ** Afgræsset, smukt og tydeligt voldsted beliggende i særdeles naturskønne omgivelser, nær badestrand. JGB Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Smukt og tydeligt voldsted. Græsklædt samt bevokset med et par hybenbuske.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet er bevokset med græs og enkelte buske/træer. Beliggende i skov/græsmark.


Billeder

Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto