Elsegaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-36

Fredningsnr.
241825

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, 16-17 x 1,5-2 m. I top stort krater. Bevokset med græs og gran langs randen af udgravningen.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En större naturlig Banke paa jævn Flade, 50 Skridt lang, bærer flere rundede Höininger af Sten og Stenlægninger; ved Bankens Fod staar en opreist Sten 2½' höi. Tvivlsomt Mindesmærke. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 16-17 x 1½-2 m. I Top stort Krater. Bevokset med Græs og Gran langs Randen af Udgravning.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Mål: 2,0 x 17,0 x 17,0 m. Krater i top, 5 x 3,5 m. i diam. og 1,3 m. dybt. Med rævegang. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med mange nåletræer - heraf er alle på toppen væltet, men der står stadig mange træer på siderne. Højen er tildels uden græsdække. Mange rævegrave. Beliggende i skovstykke i ager.