Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-39

Fredningsnr.
241824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 2418-23, 24, 13, 12, 11 og 10 Høj, ca. 1 x 10-11 (Ø-V) x 8-9 (N-S) m. 1/5-1/4 del af højen bortpløjet mod nord. Fra midten mod syd en større gravning, hvori ses adskillige sten, der- iblandt et par meget store. Lyngklædt, i lyngstykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhöi paa lavere Höining, 40' i Tværmaal, 6' höi; vel bevaret, kun lidt afgravet paa Siderne. Bevoksning: 1980: Lyng

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1 x 10-11 ( i Ø-V) x 8-9 (i N-S) m. 1/5 - 1/4 af Højen bortpløjet mod N. Fra Midten mod Syd en større Gravning, hvori ses adskillige Sten, deriblandt et Par meget store. Lyngklædt i Lyngstykke.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Lyng

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 1,7 x 11,0 x 9,0 m. Gravning af ældre dato (tilgroet) mod S, 2 x 3 m. i diam. og 0,7 m. dybt. Bevoksning: 1980: Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Forgravet mod syd - her ligger nogle store sten. Bevokset med græs og små træer bl.a. et grantræ og krat. Beliggende i lysning i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)