Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-40

Fredningsnr.
241828

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 5-6 x 2-3 x 0,5 m; en del sten ses, deriblandt en større, flad kampesten; græsklædt, i ager. Bør undersøges.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhöi paa lavere Höining, 40' i Tværmaal, 6' höi; vel bevaret; överst i Höien sees den flade Overdel af en stor Sten; enkelte store Randsten. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 5-6 x 2-3 x ½ m. En Del Sten ses, deriblandt en større, flad Kampesten. Græsklædt i Ager. (Bør undersøges).

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke-fredningsværdig. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 1,0 x 6,0 x 3,0 m. Forgravet højtomt, højde 0,5-1,0 m. ********************************************* Genbesigtigelse 19.10.1987: Højruin. Den N-lige halvdel delvis bortgravet. Største højde fra S. Gennemsnitlig højde ca. 1 m. Ingen nye skader. MB ********************************************* Genbesigtigelse 7.4.1988: Besigtiget. Bør tinglyses. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet. Lokaliseret udfra reliefkort. Hele højen og området omkring er helt groet til i krat. Fra syd kan fornemmes en høj i krattet, hvorpå der gror et par træer.

Litteraturhenvisninger  (0)