Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-43

Fredningsnr.
241813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 2418-23, 24, 13, 12, 11 og 10 Runddysse. Sammenskredet kammer med 4 bæresten og 1 stor overligger; 1 stor sten umiddelbart øst for kammeret hører utvivlsomt til dette og er antagelig en bortvæltet 5. bæresten. Selve jordhøjen, der måler 12-13 m x 1,5 m, er noget ujævn og forgravet, især mod nordøst, hvor større sænkning. I højens vestende 1 stor, oprejst kampesten. Græsklædt, i permanent græs.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lavere Mark findes en Rundhöi, 50' i Tværmaal, 6' höi; i Toppen sees den flade Overdel af en 5' lang Sten, og flere Toppe af store Sten rage op af Jordfylden. I Höiens Side er anlagt et Indelukke for Kvæg. Bevoksning: 1980: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Sammenskredet Kammer, 4 Bæresten og en stor Overligger; 1 stor Sten umiddelbart Ø. for Kammer hører utvivlsomt til dette og er antagelig en bortvæltet 5. Bæresten. Selve Jordhøjen, der maaler 12-13 x 1½ m, er noget ujævn og forgravet, især mod NØ., hvor større Sænkning. Ved Højens Vestende 1 stor, oprejst Kampesten. Græsklædt i permanent Græs.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Mål: 1,8 x 15,0 x 8,0 m. Begyndende kreaturnedtrampning. I overfladen af højen mange hovedstore og større sten. En del af dem er ældre tilslæbte marksten. ********************************************** Genbesigtigelse 4.5.1987: Nu meget betydelige kreaturskader af højen, især i N og Ø. En randsten i N er væltet som følge af kreaturforårsaget underminering. Der bør ske retablering af de blotlagte flader, som står med 0,5 m. høje brinker ind mod højens mere intakte, centrale parti, og det bør pålægges ejer at hegne både denne dysse og den tætved liggende 2418:12. Det er uvist, om betegnelsen "runddysse" er korrekt. I N ses 5-6 randstenslignende store sten udgørende en lige række og langs højens øvrige, nuværende rand findes ikke tegn på randsten stående i et cirkelslag. Kan meget vel være en rest af en langdysse. JGB Bevoksning: 1980: Græs

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er ikke reetableret. De gamle skader er dog groet til igen. Mange sten er synlige i overfladen. Bevokset med græs, grantræer og lidt krat. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)