Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-44

Fredningsnr.
241812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2418-23, 24, 13, 12, 11, 10. Høj, noget forgravet, ca. 9 - 10 x 1 - 1,25 m. I toppen ses en ret stor kam- pesten, ant. overligger. En del hovedstore sten i overfladen. Græsklædt i permanent græs.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Par Randsten, 3-4' höie, ere de eneste Levninger af en mindre Höi, 40' i Tværmaal. Bevoksning: 1980: Græs

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, noget forgravet, ca. 9-10 x 1-1 1/4 m. I Toppen ses en ret stor Kampesten, antagelig en Overligger. En Del hovedstore Sten ses i Overfladen. Græsklædt i permanent Græs.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stærkt forgravet højrest. Mål: 1,2 x 17,0 x 11,0 m. En 10 kampesten uden orden spredt over højen. Den SØ-lige fjerdedel af højen helt bortgravet. ********************************************* Genbesigtigelse 4.5.1987: Begyndende kreaturskader på højen, der anvendes til udlægning af halm til kreaturerne. Bør indhegnes (ligesom nr. 13, se denne). Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden halm. De gamle skader er groet til igen. bevokset med græs og et par grantræer. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)