Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-46

Fredningsnr.
241850

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Forstyrret høj, 2 x 13 x 8 m, orienteret NØ/SV. Sydøstlige del bortgravet i gammel råstofgrav, NV-siden delvis afpløjet. På toppen talrige større sten.
Undersøgelsehistorie  (4)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lavere Höining findes en rund Stenhöi, 24' i Tværmaal, 4' höi.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forgravet Høj; en Del store Kampesten ses, deraf en væsentlig Endesten paa Plads. D-Høj.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Helt tilgroet i løvtræer, gyvler, krat og nåletræer. Dyregrave i højen.

Litteraturhenvisninger  (0)