Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-47

Fredningsnr.
241811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2418-23, 24, 13, 12, 11, 10. Rundhøj, 1,75 x 18 - 20 m. Fra toppen mod NNØ større sænkning, mindre sænk- ning mod SØ. Adskillige større og mindre randsten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa höi Bakke ligger en Rundhöi, 70' i Tværmaal, 8' höi; i Toppen findes et 3' dybt Hul, ellers vel bevaret. Bevoksning: 1980: Lyng

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 1 3/4 x 18-20 m. Fra Toppen mod NNØ større Sænkning mod SØ. Adskillige større og mindre Randsten. Græsklædt i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Lyng

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Mål: 2,5 x 20,0 x 20,0 m. Sænkning i top, 4 x 5 m. i diam. og 1 m. dyb, sænkning i SØ, 3 x 4 m. i diam. og 0,5 m. dyb; begge af gl. dato. Nu ses kun sten fra fodkrans mod Ø. Bevoksning: 1980: Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Fuldstændig groet til i krat og træer. Sænkninger og sten ikke mulige at se. Oversigtsfoto ikke muligt.

Litteraturhenvisninger  (0)