Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-48

Fredningsnr.
241810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2418-23, 24, 13, 12, 11, 10. Rundhøj, ved beskadigelse af fod i Ø, noget langagtig, ca. 11 m i N-S, 7 - 8 m i Ø-V. I top større hul. I overfladen ses en mængde større og mindre kampesten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhöi, 40' i Tværmaal, 5' höi; udgravet i Midten 3' dybt; i Jordfylden mange store Sten. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj. Ved Beskadigelse af Fod i Ø., noget langagtig, ca. 11 m. i N-S. 7-8 m i Ø-V. I Top større Hul. I Overfladen ses en Mængde større og mindre Kampesten. Græsklædt i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 1,5 x 11,0 x 8,0 m. Hul i top helt tilgroet med tjørn. Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes som før. Højen og stedet omkring højen er tæt tilgroet i krat og træer. Højen kan skimtes fra NV. Lokaliseret ud fra reliefkort.

Litteraturhenvisninger  (0)