Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-75

Fredningsnr.
24189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille høj, ved pløjning gjort langagtig i N-S, ca. 12 x 4 - 6 x 1 - 1,5 m, væsentlig bestående af sten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] No 75-79: Paa Toppen af 5 lavere Bakker tæt ved hinanden ligge större Stenhobe, 2-4' höie, af hvilke de 3 sydligste [sb.nr. 75-77] ere höiest og regelmæssigst og utvivlsomt ere Gravhöie; de vare ved Meddelerens Besög omgivne af Sæd og ere derfor ikke besete. De to nordligste Stenhobe [sb.nr. 78-79] havde en uregelmæssig Form; ved [sb.] No 78 större Sten, der kunne opfattes som Randsten; ]]tvivlsomme Mindesmærker[[ Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, ved Pløjning gjort langagtig i N-S, ca. 12 x 4-6 x 1-1½ m. Væsentlig bestaaende af Sten. Græsklædt i Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Alle 5: FM Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 2,0 x 12,0 x 6,0 m. En væsentlig del af stenene i N og S er gammelt affald. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget tæt krat på nordsiden af højen.

Litteraturhenvisninger  (0)