Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-76

Fredningsnr.
24188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille høj, 11 - 12 x 4 - 6 x 1 - 1,5 m ; aflang i N-S. Flere ret store sten ses. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] No 75-79: Paa Toppen af 5 lavere Bakker tæt ved hinanden ligge större Stenhobe, 2-4' höie, af hvilke de 3 sydligste [sb.nr. 75-77] ere höiest og regelmæssigst og utvivlsomt ere Gravhöie; de vare ved Meddelerens Besög omgivne af Sæd og ere derfor ikke besete. De to nordligste Stenhobe [sb.nr. 78-79] havde en uregelmæssig Form; ved [sb.] No 78 större Sten, der kunne opfattes som Randsten; ]]tvivlsomme Mindesmærker[[ Bevoksning: 1980: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Alle 5: FM Bevoksning: 1980: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 11-12 x 4-6 x 1-1½ m. Aflang i N-S. Flere ret store Sten ses. Græsklædt i Ager.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. En del sten tidligere henkastet ved højens fod mod S og V. Mål: 1,7 x 12,0 x 6,0 m. Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs og en lille smule krat.

Litteraturhenvisninger  (0)