Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-78

Fredningsnr.
24185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Høj, langagtig, indtil 2 m høj, mod N gående jævnt over i terrænet, længde 18 - 22 m, største bredde 8 - 9 m. På toppen en meget stor stenblok, en anden skimtes i overfladen, ved SV-hjørnet en meget stor og en noget mindre kampe- sten, iøvrigt bygget af sten. Beklædt med græs, lyng og et par buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] No 75-79: Paa Toppen af 5 lavere Bakker tæt ved hinanden ligge större Stenhobe, 2-4' höie, af hvilke de 3 sydligste [sb.nr. 75-77] ere höiest og regelmæssigst og utvivlsomt ere Gravhöie; de vare ved Meddelerens Besög omgivne af Sæd og ere derfor ikke besete. De to nordligste Stenhobe [sb.nr. 78-79] havde en uregelmæssig Form; ved [sb.] No 78 större Sten, der kunne opfattes som Randsten; ]]tvivlsomme Mindesmærker[[ Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, langagtig, indtil 2 m høj mod N. gaaende jævnt over i Terrænet. Længde: 18-22 m, største Bredde: 8-9 m. Paa Toppen en meget stor Stenblok. En anden skimtes i Overfladen. Ved SV-Hjørne en meget stor og en noget mindre Kampesten, iøvrigt bygget af Sten. Beklædt med Græs, Lyng og et Par Buske. I Ager.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Alle 5: FM Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen af 2418:6, men ikke 2418:5 (skal byttes om). Mål: 1,0 x 5,0 x 2,5 m. Sb.nr. bør kontrolleres. ********************************************* Genbesigtigelse 4.5.1987: Som beskrevet. I afsætning på mb. forbyttet med 2418:6. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Langagtig høj. Ødelagt af rævegrave. Helt tilgroet med krat og høje nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)