Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-79

Fredningsnr.
24186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille høj, har sikkert været større, ca. 5 x 2,50 m, 0,75 m høj, næsten helt af håndsten, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] No 75-79: Paa Toppen af 5 lavere Bakker tæt ved hinanden ligge större Stenhobe, 2-4' höie, af hvilke de 3 sydligste [sb.nr. 75-77] ere höiest og regelmæssigst og utvivlsomt ere Gravhöie; de vare ved Meddelerens Besög omgivne af Sæd og ere derfor ikke besete. De to nordligste Stenhobe [sb.nr. 78-79] havde en uregelmæssig Form; ved [sb.] No 78 större Sten, der kunne opfattes som Randsten; ]]tvivlsomme Mindesmærker[[ Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj - har sikkert været større - ca. 5 x 2½ m, 3/4 m høj, næsten helt af Haandsten. I Ager. Fredes grundet Beliggenheden.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Alle 5: FM Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen af 2418:5, men ikke 2418:6 (skal byttes om). Mål: 2,0 x 20,0 x 9,0 m. Nyplantning efter nuværende træer bør forhindres. Sb.nr. bør kontrolleres. ********************************************* Genbesigtigelse 4.5.1987: Lille røse som beskrevet. Afsætning forbyttet med 2418:5. JGB Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Lille høj 5 x 2,5 m. 0,75-1 m. i højden. Virker temmelig ødelagt. Beliggende højt på en bakke. Bevokset med et nåletræ og lidt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)