Elsegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-88

Fredningsnr.
24184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 15 - 16 x 2 - 2,5 m, affladet top. Væsentlig af sten. Ø-siden meget beskadiget af hønsegård, hvis hegn går hen over højen i N-S. Højen tæt be- vokset med graner, undtagen på toppen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Overfladen af en lavere Bakke ligger en rund Höi, 3' höi, 35' i Tværmaal, væsentlig bygget af Haandsten; en Del slöifet mod Nord og med större Huller i Toppen. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 15-16 x 2-2½ m. Affladet Top. Væsentlig af Sten. Østsiden noget beskadiget af Hønsegaard, hvis Hegn gaar hen over Højen i N-S. Højen tæt bevokset med Graner, undtagen paa Toppen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Hønsegården dog fjernet i 1941 og bruddet sammenvokset. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med et par graner og et par løvtræer bl.a. birk. Tæt krat på øst-, syd- og vestsiden. Beliggende i have op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)