Askildhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140506-2

Fredningsnr.
241627

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (9)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille rundhøj på strandskrænt, ca. 9 x 0,4 - 0,7 m, ujævn overflade, i top lille sænkning, 10 - 11 mere eller mindre jorddækkede randsten ses. Græs- bevokset.
Undersøgelsehistorie  (10)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille, uregelmæssig høj, 1,0 x 8,0 x 8,0 m., liggende på lille højdedrag ud til den stejle kystskrænt. Kun 2 randsten ses nu. I toppen et helt overgroet krater, 1,5 m. i diam. og 0,5 m. dybt. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 48
Museet for Syddjurs

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.158/90
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1992 Museal restaurering
Journal nr.: 48
Museet for Syddjurs

1992 Museal udgravning
Journal nr.: 48
Museet for Syddjurs
På grund af fare for, at den fredede gravhøj ville styrte i havet, foretoges en udgravning. Derved fandtes tre stenbyggede kister med brandgrave (N 10-12) samt spor af en plyndret og ødelagt brandgrav i højens centrum (N 9). To af kisterne var bygget af mindre stenfliser og håndstore sten; i den ene af dem (N 10) fandtes en bronzekniv med korsformet fæsteknap (y.brz., per. IV). Den tredje kiste (N 12) var dannet af store kløvede sten. Den indeholdt en kniv, en ragekniv og en pincet (y.brz., per. IV). Gravene var dækket af en kompakt stendynge, og højen derover opbygget af tørv. Højen var omgivet af en kreds af tætstillede randsten. Sandsynligvis skal højen som helhed dateres til yngre bronzealder, per. IV. I højfylden fandtes neolitisk flint og keramik. Efter udgravningen blev højen genetableret.

1992 Diverse vind og vanderosion
Journal nr.: 48
Museet for Syddjurs

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 615-0015
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden synligt krater i toppen. 16 randsten synlige. Højen er græsklædt samt bevokset med lidt hyben og krat.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skrænten ned til stranden er ca. 10 m. høj – dvs. højen er ikke tilgængelig fra denne side. Det øverste af skrænten op mod vejen er fuldstændig dækket af et uigennemtrængeligt morads af hyld, hyben, tjørn, brændenælder mm.

Litteraturhenvisninger  (0)