Borup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140506-5

Fredningsnr.
241628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
C-højen tinglyst med følgende beskrivelse i 1988: ************************************** Rest af dyssekammer. Bestående af 9 større sten, der nærmest danner en firkant: i Ø er 3 sten, hvoraf de 2 er meterstore med 0,7 m højde, mens den tredie, 0,4 x 1,15 m, er omvæltet. Stenene ligger på række med N-S orientering. Tæt V for den sydligste af disse er en omvæltet 0,7 x 1 m, sten, muligvis dæksten, og S for den yderligere 2 omvæltede sten. I N er en kantstillet sten, 0,3 x 0,3 m stor og 0,4 m høj, og i V 2 omvæltede sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lav Skraaning mod Strandbredden findes nogle store Sten, der er Levning af en Dysse af ubestemmelig Form. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af opr. stort Dyssekammer, m. 3 Sten i den ene Side, 2 for Enden i S og 1-2 Sten i V, ingen i N, en større Sten ligger lidt fra Kammeret i V; ingen Jordhøjning, i tæt Granskov.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Dyssetomt. Sommerhus 3 m. fra anlægget, et andet 6 m. fra. Afgravning og planering fra førstnævnte strækker sig indtil 0,75 m. fra stenene mod SØ. ************************************************* Genbesigtigelse 19.10.1987: Rest af dyssekammer (ingen høj). Består af 9 sten, der danner en slags firkant. I Ø er 3 sten, hvoraf de 2 er meterstore med 0,7 m.'s højde, mens den tredie, 0,4 x 1,15 m., er omvæltet. Stenene danner en række med N/S-orientering. Tæt V for den S-ligste af disse er en omvæltet, 0,7 x 1 m. stor sten (dæksten ?) og mellem de to, men lidt sydligere, ses ligeledes en omvæltet, overvokset, større sten. SV for den er yderligere en overvokset, større sten. De 2 sidstnævnte og den S-ligste Ø-sten danner nærmest en række. I N 1 kantstillet sten, 0,4 m. høj og 0,3 x 0,3 m. stor. I V ses en omvæltet, meterstor sten, til større del dækket af bevoksning (bjergfyr, gran) og N om den ses toppen af en sten, der danner "firkantens" NV-hjørne. Dysseruinen ligger i en have til et sommerhus og er for størstedelens vedkommende dækket af brombær og til dels bevokset med bjergfyr og ædelgran. MB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3509
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af dyssekammer. Bestående af 9 større sten, der nærmest danner en firkant: i Ø er 3 sten, hvoraf de 2 er meterstore med 0,7 m højde, mens den tredie, 0,4 x 1,15 m, er omvæltet. Stenene ligger på række med N-S orientering. Tæt V for den sydligste af disse er en omvæltet 0,7 x 1 m sten, muligvis dæksten, og S for den yderligere 2 omvæltede sten. I N er en kantstillet sten, 0,3 x 0,3 m stor og 0,4 m høj, og i V 2 omvæltede sten.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3509
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Velplejet. Stor, desværre temmelig ødelagt, dysse. Beliggende i sommerhushave.

Litteraturhenvisninger  (0)