Knebel
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140507-6

Fredningsnr.
231618

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1934, statshusm. V.A. Jensen. 1 eller antagelig 2 noget udflydende og beskadigede småhøje, samlet udstrækning 20 - 23 x 12 - 14 m, 0,5 - 1 m høj; fuldstændig dækket af tæt tjørne-, slåen- og rosenkrat, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] No 1-10: Paa den förste Höining over den flade Strandbred ligger en Gruppe af 10 smaa og flade Höi[e], væsentlig byggede af mindre Sten (Röser); de ere mere eller mindre beskadigede. [Sb.] No 1 er omtr. 30 F. i Tværmaal og 2-3 F. höi; temmelig stærkt beskadiget; dog er Graven i Höiens Midte næppe naaet. [Sb.] No 2 er omtr. 45 F. i Tværmaal og 3-4 F. höi; stærkt beskadiget, men Midtgraven dog næppe forstyrret. [Sb.] No 3 er omtr. 30 F. i Tværmaal og 2 F. höi; urört, men synes at være bygget som de övrige. [Sb.] No 4 Tæt ved den flade Strand sees en rund Plet, dækket af Smaasten og knust Flint; sandsynligvis Grunden af en lille Höi. [Sb.] No 6-7: to flade og uregelmæssige Höie, omtr. 30 F. i Tværmaal og et Par Fod höie; tvivlsomme Randsten. [Sb.] No 5: omtr. 40 F. i Tværmaal og 4 F. höi; enkelte Randsten, 1-2 F. i Tværmaal; i Toppen er gravet et stort Hul, men Grunden af Höien er urört; her findes mere Jord end i de andre Höie. [Sb.] No 8: omtr. 20 F. i Tværmaal og 2 F. höi. [Sb.] No 9: omtr. 25 F. i Tværmaal og 2 F. höi; næsten fuldstændig bevaret. [Sb.] No 10: omtrent af samme Störrelse som foregaaende, men noget beskadiget. Den omgivende Mark er tæt besaaet med knust Flint og med Affald fra Tilhugning af Flintredskaber. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 eller- antagelig - 2 [sb.nr. 6-7] noget udflydende og beskadigede Smaahøje, samlet Udstrækning 20-23 x 12-14 m, 0,5 - 1,0 m høj, fuldstændig dækket af tæt Tjørne- Slaaen- og Rosenkrat, i Ager. FM 1934 ingen MS.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1,3,5,6-7,4,9 FM 1934. Resten: sløjfet Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb.nr. 7 er ikke fredet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En noget uregelmæssig, udflydende høj. Tjørnekrattet er nylig afbrændt. Selve højen 12 x 12 m. ********************************************* Genbesigtigelse 6.5.1987: Der er ingensomhelst grund til at antage, at fortidsmindet skulle bestå af mere end én høj. Denne ligger dog, som antydet af HRK, på et lidt større, udyrket område. På dettes NØ-hjørne en hel del markstensdynger, dog alt tilsyneladende af ældre dato. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Helt dækket af tæt krat samt et par træer. Beliggende på græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)