Knebel
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140507-1

Fredningsnr.
231615

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1934, statshusm. V.A. Jensen. Rundhøj, 15 - 16 x 1,5 - 2,2 m, uregelmæssige sider, forsænkning i top; næsten helt dækket af vindblæst tjørnekrat; enkelte randsten ses. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] No 1-10: Paa den förste Höining over den flade Strandbred ligger en Gruppe af 10 smaa og flade Höi[e], væsentlig byggede af mindre Sten (Röser); de ere mere eller mindre beskadigede. [Sb.] No 1 er omtr. 30 F. i Tværmaal og 2-3 F. höi; temmelig stærkt beskadiget; dog er Graven i Höiens Midte næppe naaet. [Sb.] No 2 er omtr. 45 F. i Tværmaal og 3-4 F. höi; stærkt beskadiget, men Midtgraven dog næppe forstyrret. [Sb.] No 3 er omtr. 30 F. i Tværmaal og 2 F. höi; urört, men synes at være bygget som de övrige. [Sb.] No 4 Tæt ved den flade Strand sees en rund Plet, dækket af Smaasten og knust Flint; sandsynligvis Grunden af en lille Höi. [Sb.] No 6-7: to flade og uregelmæssige Höie, omtr. 30 F. i Tværmaal og et Par Fod höie; tvivlsomme Randsten. [Sb.] No 5: omtr. 40 F. i Tværmaal og 4 F. höi; enkelte Randsten, 1-2 F. i Tværmaal; i Toppen er gravet et stort Hul, men Grunden af Höien er urört; her findes mere Jord end i de andre Höie. [Sb.] No 8: omtr. 20 F. i Tværmaal og 2 F. höi. [Sb.] No 9: omtr. 25 F. i Tværmaal og 2 F. höi; næsten fuldstændig bevaret. [Sb.] No 10: omtrent af samme Störrelse som foregaaende, men noget beskadiget. Den omgivende Mark er tæt besaaet med knust Flint og med Affald fra Tilhugning af Flintredskaber. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 15-16 x 1,5-2,2 m, uregelmæssige Sider, Forsænkning i Top; næsten helt dækket af vindblæst Tjørnekrat; enkelte Randsten ses. I Ager. FM 1934 ingen MS.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1,3,5,6-7,4,9 FM 1934. Resten: sløjfet. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 16,0 x 16,0 m. Helt dækket af tjørn. Kreaturerne bruger højen som læskjul. Langs kanten af højen talrige sten. Højspændingsmast ca. 15 m. N for højen. Bør indhegnes eller ryddes for krat. ********************************************* Genbesigtigelse 17.3.1982: Indhegnet. HRK ********************************************* Genbesigtigelse 6.5.1987: Helt dækket af tæt slåen. Nu i ager (3/3 omg.). Ingen kreatur- eller andre steder. JGB Bevoksning: 1987: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog uden indhegning omkring, da der ikke går dyr her nu. Højen er fuldstændig tilgroet i krat og træer. Umuligt at se højen. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)