Knebel

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140507-4

Fredningsnr.
231619

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/9 1934, statshmd. A.P. Sørensen Greve. Rundhøj, noget udflydende, 18 x 0,6 - 0,8 m. Enkelte sten ses i overfladen. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.] No 1-10: Paa den förste Höining over den flade Strandbred ligger en Gruppe af 10 smaa og flade Höi[e], væsentlig byggede af mindre Sten (Röser); de ere mere eller mindre beskadigede. [Sb.] No 1 er omtr. 30 F. i Tværmaal og 2-3 F. höi; temmelig stærkt beskadiget; dog er Graven i Höiens Midte næppe naaet. [Sb.] No 2 er omtr. 45 F. i Tværmaal og 3-4 F. höi; stærkt beskadiget, men Midtgraven dog næppe forstyrret. [Sb.] No 3 er omtr. 30 F. i Tværmaal og 2 F. höi; urört, men synes at være bygget som de övrige. [Sb.] No 4 Tæt ved den flade Strand sees en rund Plet, dækket af Smaasten og knust Flint; sandsynligvis Grunden af en lille Höi. [Sb.] No 6-7: to flade og uregelmæssige Höie, omtr. 30 F. i Tværmaal og et Par Fod höie; tvivlsomme Randsten. [Sb.] No 5: omtr. 40 F. i Tværmaal og 4 F. höi; enkelte Randsten, 1-2 F. i Tværmaal; i Toppen er gravet et stort Hul, men Grunden af Höien er urört; her findes mere Jord end i de andre Höie. [Sb.] No 8: omtr. 20 F. i Tværmaal og 2 F. höi. [Sb.] No 9: omtr. 25 F. i Tværmaal og 2 F. höi; næsten fuldstændig bevaret. [Sb.] No 10: omtrent af samme Störrelse som foregaaende, men noget beskadiget. Den omgivende Mark er tæt besaaet med knust Flint og med Affald fra Tilhugning af Flintredskaber. Bevoksning: 1980: Græs

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, noget udflydende, 18 x 0,6-0,8 m. Enkelte Sten ses i Overfladen. Græsklædt i Ager. FM 1934 ingen MS

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1,3,5,6-7,4,9 FM 1934. Resten: sløjfet. Bevoksning: 1980: Græs

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,0 x 15,0 x 15,0 m. Som beskrivelse - men nu adskillige sten i overfladen; gammelt affald velsagtens. ********************************************** Genbesigtigelse 6.5.1987: Afpløjning til en ca. 0,5 m. høj brink ses på SV-foden, formentlig 1-2 år gammel. Afsætning på mb. er for NV-lig; rettes til afsætning som på 4 cm.-kort, der er korrekt. JGB Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Sten i overfladen ses fortsat. Græsklædt. Enkelte rævegrave.